Off_01

Hogrefe – Testcentrum

Hogrefe – Testcentrum je společně s předními evropskými vydavateli psychodiagnostických metod členem skupiny HOGREFE. V rámci zvyšující se spolupráce v této skupině se aktivity jejich jednotlivých členů budou prezentovat navenek společně a celá skupina bude používat společné logo HOGREFE.


Pokud máte zájem vyplnit dotazník zákaznické spokojenosti, klikněte zde

Nově vydané metody a publikace

Posuzovací škála dětského autismu CARS2 Link

CFT 20-R - Cattellův test fluidní inteligence Link

DSM-5 - Diagnostický a statistický manuál duševních poruch Link

Dotazník sebepojetí dětí a adolescentů Piers-Harris 2 Link