Off_01

Hogrefe – Testcentrum

Hogrefe – Testcentrum je společně s předními evropskými vydavateli psychodiagnostických metod členem skupiny HOGREFE. V rámci zvyšující se spolupráce v této skupině se aktivity jejich jednotlivých členů budou prezentovat navenek společně a celá skupina bude používat společné logo HOGREFE.

Nově vydané metody a publikace

NEO osobnostní inventář-3 Link

Hodnocení rizika násilného chování, Verze 2 Link

TVP - Inventář dopravně relevantních charakteristik osobnosti Link

Test apercepce ruky v psychodiagnostické praxi (nové možnosti vyhodnocování) – příručka Link

Test apercepce ruky (TAR) Link

Metody pro dopravněpsychologické vyšetření Link

Posuzovací škála dětského autismu CARS2 Link

CFT 20-R - Cattellův test fluidní inteligence Link

DSM-5 - Diagnostický a statistický manuál duševních poruch Link

Dotazník sebepojetí dětí a adolescentů Piers-Harris 2 Link