Off 01

Kresba stromu

Poslání kurzu
 • Kurz je určen pro poznání a ovládnutí základu psychologické diagnostiky projektivní metody Testu stromu.
Školicí a výcvikový kurz Kresba stromu
 • 16hodinový dvoudenní intenzivní kurz zahrnuje teoretický úvod do metody, administraci, základní principy a postup při interpretaci s ukázkami a příklady probíraných znaků, výhody a nedostatky metody, podrobný rozbor konkrétních kreseb a praktická cvičení.
 • Důraz je kladen na otázku praktického využití probíraných metod, výcvik je doplněn vybranými kasuistikami.
 

Termín
21. - 22. 10. 2019 Přihlásit se závazně (on-line přihláška)

Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.

Lektor kurzu
 • Mgr. Zdeněk Altman.
Místo konání kurzu 21.-22.10.2019
 • Institut environmentálních služeb, a.s.
  Vzdělávací centrum Praha
  Podolská 15 ● 147 00 Praha 4 ● Česká republika

Cena kurzu Kresba stromu je 3950,- Kč (včetně DPH).

Počet účastníků
 • Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.
Osvědčení
 • Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.
 • Vybrané kurzy a semináře jsou zařazeny v systému kontinuálního vzdělávání klinických psychologů AKP.
Platební podmínky
 • Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, A. Staška 78, 140 00 Praha 4. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.
 • V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.