Off_01

Test stromu

Poslání kurzu
  • Kurz je určen pro poznání a ovládnutí základu psychologické diagnostiky projektivní metody Testu stromu.
Školicí a výcvikový kurz Test stromu
  • 16hodinový dvoudenní intenzivní kurz zahrnuje teoretický úvod do metody, administraci, základní principy a postup při interpretaci s ukázkami a příklady probíraných znaků, výhody a nedostatky metody, podrobný rozbor konkrétních kreseb a praktická cvičení.
  • Důraz je kladen na otázku praktického využití probíraných metod, výcvik je doplněn vybranými kasuistikami.
  Termín
29. - 30. 05. 2017 Přihlásit se závazně (on-line přihláška)
Lektor kurzu
  • Mgr. Zdeněk Altman.
Místo konání kurzu

Kurz bude probíhat v Praze ve školících prostorách společnosti Testcentrum, nebo ve školících prostorách Podolské vodárny (podle počtu účastníků). Tato informace bude upřesněna měsíc před konáním kurzu.

Cena kurzu Test stromu je 3950,- Kč (včetně DPH).

Počet účastníků
  • Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.
Osvědčení
  • Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.
  • Na vybrané kurzy a semináře jsou přidělovány AKP body v systému kontinuálního vzdělávání klinických psychologů.
Platební podmínky
  • Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, A. Staška 78, 140 00 Praha 4. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.
  • V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.