Off 01

Test apercepce ruky (TAR)

Rozsah kurzu: 16 hod. (dvoudenní seminář)

Popis metody: Test ruky (Hand test, autoři: Wagner, Bricklin a Piotrowski) je rychlá a relativně jednoduchá apercepční projektivní technika, vhodná jak pro celkovou diagnostiku osobnosti, tak i zejména poruch chování, agresivity apod. Je použitelná jak u starších dětí, tak i dospělých.

Obsah kurzu: seznámení s principem apercepčních metod, možnosti a omezení TAR, administrace, základní principy a postup při interpretaci, signování, návrhy nových doplňujících signatur, rozšíření možností kvantitativní i kvalitativní interpretace.
Všechny probírané jevy jsou vždy demonstrovány na řadě konkrétních ukázek z protokolů TAR od nejrůznějších typů probandů.
Ukázky použití testu v praxi, konfrontace TAR s dalšími projektivními metodami, podrobný rozbor konkrétních případů.
V případě zájmu posluchačů může být věnován větší prostor i nácviku komunikačních dovedností při administraci metody.

Z obsahu kurzu:
• Možnosti a nedostatky psychodiagnostiky a projektivních metod
• Výhody Testu ruky, srovnání s ROR
• Administrace, důraz na důležitost komunikačních dovedností
• Základní signování – příklady typických odpovědí, návrhy nových signatur
• Doplňkové a obsahové signatury, významy zvláštních projevů
• Podnětový charakter karet
• Sledování a hodnocení doprovodných jevů (např. zacházení s tabulemi, množství odpovědí, perseverace, šokové reakce apod.)
• Banální a originální odpovědi
• Kvantitativní vyhodnocení
• Obsahová interpretace
• Varovné odpovědi
• Diagnostika agresivity
• Ukázky a podrobný rozbor typických i mimořádných protokolů

 

Termín
24. - 25. 02. 2020 Přihlásit se závazně (on-line přihláška)

Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.

Lektor kurzu
 • Mgr. Zdeněk Altman.
Místo konání kurzu 24.-25.2.2020
 • Hogrefe – Testcentrum
  A. Staška 78
  Praha 4 – Krč

Cena kurzu Test apercepce ruky (TAR) je 3950,- Kč (včetně DPH).

Počet účastníků
 • Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.
Osvědčení
 • Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.
 • Vybrané kurzy a semináře jsou zařazeny v systému kontinuálního vzdělávání klinických psychologů AKP.
Platební podmínky
 • Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, A. Staška 78, 140 00 Praha 4. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.
 • V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.