Off 01

Lüscherův test

Poslání kurzu
 • Kurz je určen pro poznání a ovládnutí základů psychologické diagnostiky.
Školicí a výcvikový kurz LÜSCHERŮV TEST
 • 8hodinový jednodenní intenzivní kurz zahrnuje teoretický úvod do metody, administraci, základní principy a postup při interpretaci s ukázkami a praktickými příklady.
 • Hlavní pozornost je věnovaná tzv. Malému Lüscherovi (test 8 barev)
 • Důraz je kladen na otázku praktického využití, výcvik je doplněn vybranými kasuistikami.
 

Termín

 

Přijímáme přihlášky pro nejbližší možný termín.

 
Předběžně se přihlásit (on-line přihláška)
 
 

 


Termín bude stanoven podle dohody s lektorem kurzu. Po stanovení termínu budeme všechny předběžně přihlášené účastníky ihned kontaktovat.

Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.

Lektor kurzu
 • Mgr. Zdeněk Altman.
Místo konání kurzu 4.11.2019
 • Hogrefe – Testcentrum
  A. Staška 78
  Praha 4 – Krč

Cena kurzu Lüscherův test je 2500,- Kč (včetně DPH).

Počet účastníků
 • Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.
Osvědčení
 • Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.
 • Vybrané kurzy a semináře jsou zařazeny v systému kontinuálního vzdělávání klinických psychologů AKP.
Platební podmínky
 • Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, A. Staška 78, 140 00 Praha 4. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.
 • V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.