Off_01

IDS - Inteligenční a vývojová škála pro děti ve věku 5–10 let

Poslání kurzu

• Seznámení se s teoretickými základy, postupy administrace a interpretačními možnostmi metody IDS – Inteligenční a vývojová škála pro děti ve věku 5–10 let.
• Intenzivní jednodenní 8hodinový školicí kurz s praktickými ukázkami Vás seznámí s teoretickými předpoklady diagnostiky inteligence a vývojové úrovně dětí s využitím škál IDS a naučí Vás používat test v klinické a poradenské praxi (administrace a skórování, interpretace a praktické využití výsledků metody).

  Termín
09. 10. 2017 Přihlásit se závazně (on-line přihláška)
Lektorka kurzu

PhDr. Dana Krejčířová.

Místo konání kurzu

Kurz bude probíhat v Praze ve školících prostorách společnosti Testcentrum, nebo ve školících prostorách Podolské vodárny (podle počtu účastníků). Tato informace bude upřesněna měsíc před konáním kurzu.

Cena kurz IDS je 2800,- Kč (včetně DPH).

 

Místo konání
  • Hogrefe – Testcentrum
    A. Staška 78
    Praha 4 – Krč
Počet účastníků
  • Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.
Osvědčení
  • Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.
  • Na vybrané kurzy a semináře jsou přidělovány AKP body v systému kontinuálního vzdělávání klinických psychologů.
Platební podmínky
  • Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, A. Staška 78, 140 00 Praha 4. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.
  • V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.