Off 01

MABC-2 - Test motoriky pro děti MABC-2

Poslání kurzu

Cílem osmihodinového intenzivního kurzu je seznámit se s teoretickou a metodologickou koncepcí Testu a prakticky si osvojit jeho administraci, vyhodnocení a interpretaci získaných dat. Účastníci budou schopni po absolvování kurzu užívat test v diagnostické praxi. Trénink diagnostických dovedností bude zaměřen na:

• kvantitativní a kvalitativní část Testu
• identifikaci dalších psychických a tělesných charakteristik testovaného jedince
• souhrnné kontextuální vyhodnocení
• doporučení pro intervence na základě výsledků Testu
• alternativní dynamické hodnocení úrovně motoriky dítěte

 

Termín
06. 11. 2020 Přihlásit se závazně (on-line přihláška)

Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.

Lektor kurzu

Prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D.


Kurz 6.11. proběhne on-line formou.

Pro skupinu zájemců je možné uspořádat kurz také v Olomouci, v prostorách Univerzity Palackého, Aplikační Centrum BALUO, třída Míru 117, Olomouc. (http://www.acbaluo.cz)

Cena kurzu MABC-2 je 2800,- Kč (včetně DPH).

Počet účastníků
  • Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.
Osvědčení
  • Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.
  • Vybrané kurzy a semináře jsou zařazeny v systému kontinuálního vzdělávání klinických psychologů AKP.
Platební podmínky
  • Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, A. Staška 78, 140 00 Praha 4. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.
  • V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.