Off 01

MABC-2 - Test motoriky pro děti MABC-2

Poslání kurzu

Cílem osmihodinového intenzivního kurzu je seznámit se s teoretickou a metodologickou koncepcí Testu a prakticky si osvojit jeho administraci, vyhodnocení a interpretaci získaných dat. Účastníci budou schopni po absolvování kurzu užívat test v diagnostické praxi. Trénink diagnostických dovedností bude zaměřen na:

• kvantitativní a kvalitativní část Testu
• identifikaci dalších psychických a tělesných charakteristik testovaného jedince
• souhrnné kontextuální vyhodnocení
• doporučení pro intervence na základě výsledků Testu
• alternativní dynamické hodnocení úrovně motoriky dítěte

 

Termín
15. 10. 2020 Přihlásit se závazně (on-line přihláška)

Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.

Lektor kurzu

Prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D.

Kurz 15.10.2020 bude probíhat v Praze ve školících prostorách společnosti Testcentrum, nebo ve školících prostorách Podolské vodárny (podle počtu účastníků). Tato informace bude upřesněna měsíc před konáním kurzu.

Pro skupinu zájemců je možné uspořádat kurz také v Olomouci, v prostorách Univerzity Palackého, Aplikační Centrum BALUO, třída Míru 117, Olomouc. (http://www.acbaluo.cz)

Cena kurzu MABC-2 je 2800,- Kč (včetně DPH).

Počet účastníků
  • Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.
Osvědčení
  • Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.
  • Vybrané kurzy a semináře jsou zařazeny v systému kontinuálního vzdělávání klinických psychologů AKP.
Platební podmínky
  • Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, A. Staška 78, 140 00 Praha 4. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.
  • V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.