Off_01

WISC-III - Wechslerova inteligenční škála pro děti

Poslání kurzu
 • Seznámení se s teoretickými základy, postupy administrace a interpretačními možnostmi WISC-III.
 • Intenzivní jednodenní 8hodinový školicí kurz s praktickými ukázkami Vás seznámí s teoretickými předpoklady diagnostiky inteligence s využitím Wechslerových souborů a naučí Vás používat test v klinické a poradenské praxi (úskalí administrace a skórování odpovědí, interpretační hypotézy, využití v neuropsychologii).
  Termín
24. 04. 2017 Přihlásit se závazně (on-line přihláška)

Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.

Lektorka kurzu
 • PhDr. Dana Krejčířová.
Místo konání kurzu

Kurz bude probíhat v Praze ve školících prostorách společnosti Testcentrum, nebo ve školících prostorách Podolské vodárny (podle počtu účastníků). Tato informace bude upřesněna měsíc před konáním kurzu.

Cena kurzu WISC-III je 2800,- Kč (včetně DPH).

 

Místo konání
 • Hogrefe – Testcentrum
  A. Staška 78
  Praha 4 – Krč
Počet účastníků
 • Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.
Osvědčení
 • Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.
 • Na vybrané kurzy a semináře jsou přidělovány AKP body v systému kontinuálního vzdělávání klinických psychologů.
Platební podmínky
 • Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, A. Staška 78, 140 00 Praha 4. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.
 • V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.