Off_01

WAIS-III - Wechslerova inteligenční škála pro dospělé - pro pokročilé uživatele

Poslání kurzu
  • Kurz je určen pro pokročilejši uživatele obeznámené s teoretickými základy a vývojem testu, zaměřením jednotlivých subtestů, administrací a interpretací WAIS-III.
  • Intenzivní jednodenní 8hodinový školicí kurz založený na práci s reálnými kazuistikami Vás seznámí s praktickými příklady aplikace testu, s interpretační strategií a postupem integrace poznatků z testu do psychologického nálezu.
  Termín
12. 04. 2018 Přihlásit se závazně (on-line přihláška)
Lektor kurzu
  • Mgr. Pavel Král
Místo konání kurzu

Kurz bude probíhat v Praze ve školících prostorách společnosti Testcentrum, nebo ve školících prostorách Podolské vodárny (podle počtu účastníků). Tato informace bude upřesněna měsíc před konáním kurzu.

Cena kurzu WAIS-III - pro pokročilé je 2800,- Kč (včetně DPH).

Počet účastníků
  • Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.
Osvědčení
  • Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.
  • Vybrané kurzy a semináře jsou zařazeny v systému kontinuálního vzdělávání klinických psychologů AKP.
Platební podmínky
  • Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, A. Staška 78, 140 00 Praha 4. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.
  • V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.