Off 01

Informace o ochraně autorských práv

Psychodiagnostické metody, vydané naší společností, nesmí být dále rozmnožovány, ukládány ani přenášeny elektronickými, mechanickými, kopírovacími, filmovacími, záznamovými či jinými prostředky bez písemného povolení vydavatele. Toto omezení je dáno nejen platnou legislativou, chránící autorská práva, ale i licenčními smlouvami vlastníků původních práv k jednotlivým metodám v zahraničí.

Toto omezení se týká i formy předávání výsledků testovaným osobám anebo jejich zástupcům, kterým může být předáván výsledek pouze ve formě interpretace, tj. bez znění a skórování jednotlivých položek našich metod.