Off_01

Test deduktivního a kreativního myšlení - ASK

Ask_obalka

1. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2014

Autoři: H. Schuler, B. Hell

Autorka české verze: D. Černochová

Využití: test je určen pro dospělou populaci

Administrace: individuální i skupinová, verze tužka-papír,
doba administrace je pro škálu Deduktivní myšlení asi 30 minut,
pro škálu Kreativní myšlení asi 40 minut. Celý test lze vyhodnotit
pomocí šablon a pokynů pro vyhodnocování.

Charakteristika

Test ASK byl zkonstruován pro dospělou populaci se středoškolským vzděláním. Může
být použit k více účelům poradenství v oblasti vzdělávání či profesní kariéry.
Metoda je využitelná v rámci výběru a umístění zaměstnanců, u kterých je požadováno
deduktivní a kreativní myšlení. Díky koncepci testu nemusí být použity obě škály. Výběr
jedné či obou škál závisí na účelu testování.

Test ASK může být použit také jako metoda výběru pro přijetí ke studiu. Zkušenosti
ukazují vysokou validitu pro studijní úspěch v oblasti ekonomie. Metoda je použitelná také
ve výzkumu či experimentální psychologii.

Test ASK sestává ze dvou škál:
Deduktivní myšlení (obsahuje subtesty Interpretace informací, Tvoření úsudku,
Rozlišení faktu a názoru)

Kreativní myšlení (obsahuje subtesty Tvoření vět, Tvoření hypotéz,
Definování podmínek, Tvoření kategorií)

Verze pro HTS
Pro škálu Kreativní myšlení slouží počítačová verze pouze k vyhodnocení.
Škálu Deduktivní myšlení je možné administrovat pomocí HTS programu. Pro zpracování
subtestu Interpretace informací je však třeba, aby měl proband zároveň k dispozici testovací
sešit Deduktivní myšlení.

Přejít na stránku HTS 4

ASK - dalších 100 kreditů   1500,- Kč   Obj.č. 050-1911

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).