Off 01

BIP - Bochumský osobnostní dotazník - 2. vydání

(inventář profesních charakteristik osobnosti)

Bip

2. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2011
Nové upravené a doplněné vydání

Autoři: Rüdiger Hossiep a Michael Paschen

Překlad a úprava: Simona Hoskovcová, Andrea Vybíralová

Věkové rozpětí: dospělá populace

Využití: psychologie práce a organizace, poradenská psychologie

Administrace: individuální i skupinová, čas není omezený, obvyklá doba vyplnění dotazníku je asi 40 minut

Metoda kategorie A

Pro tuto metodu je vypsán jako školicí a výcvikový kurz Akreditační kurz.

Ukázka příručky BIP

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

BIP pro HTS je identická verze s tímto druhým vydáním, obsahující reformulace několika položek a shodnou příslušnost položek ke škálám se všemi národními mutacemi. Verze pro HTS obsahuje i další národní normy a automaticky generovanou přehlednou závěrečnou zprávu, která byla vytvořena pro Český standardizační soubor – střední a vrcholový management a umožňuje (jako všechny testy v HTS):

 • lokální testování na počítači
 • vyhodnocení verze tužka-papír na počítači
 • vzdálené testování

Můžete si prohlédnout (zkrácenou) ukázku výstupů jednoho zkušebního testování BIP v HTS.

Charakteristika

BIP je orientován na diagnostiku schopností, které jsou rozhodující pro úspěch v zaměstnání.

Celkem 14 dimenzí osobnosti je přiřazeno ke 4 různým oblastem profesních předpokladů.

 • Profesní orientace
  • Motivace k výkonu (14 položek)
  • Motivace k utváření (12 položek)
  • Motivace k vedení (15 položek)
 • Pracovní chování
  • Svědomitost (14 položek)
  • Flexibilita (14 položek)
  • Rozhodnost (14 položek)
 • Sociální kompetence
  • Senzitivita (12 položek)
  • Schopnost kontaktů (16 položek)
  • Sociabilita (15 položek)
  • Orientace na tým (13 položek)
  • Schopnost prosadit se (12 položek)
 • Psychická konstituce
  • Emocionální stabilita (16 položek)
  • Odolnost vůči zátěži (13 položek)
  • Sebevědomí (16 položek)

Kromě těchto dimenzí lze vypočítat také některé doplňkové indexy (dalších 14 položek), které mohou poskytnout další informace např. pro účely následného pohovoru. Celkem obsahuje dotazník 210 položek.

Normy

K dispozici jsou kromě původních norem pro českou populaci a původních německých norem nové percentilové a stenové normy pro všechny osoby celkem (N = 1 053), normy pro střední a vrcholový management a normy pro uchazeče o pozici ve středním a vrcholovém managementu.

BIP parciální normy – soubor nezaměstnaných v Moravskoslezském kraji, zpracoval PhDr. Zdeněk Stolař

Reliabilita

Koeficient vnitřní konzistence (alfa podle Cronbacha) uvedených 14 dimenzí se pohybuje mezi r = 0,75 a r = 0,92. Stabilita v čase (retest po 8-10 týdnech) je mezi r = 0,77 a r = 0,89.

Validita

Výzkumy validity ukázaly, že škály BIP mají významný vztah k výši příjmu, postavení v zaměstnání, vlastnímu hodnocení úspěšnosti v zaměstnání a spokojenosti s vykonávanou činností.

Úplný testový soubor   1750,- Kč   Obj.č. 109
(příručka, 20 ks dotazníků, 20 ks vyhodnocovacích listů, 20 ks testových profilů, skórovací šablony)
Příručka   750,- Kč   Obj.č. 109-1
Dotazník (20 ks) - 2. vydání (2011)   450,- Kč   Obj.č. 109-2
Vyhodnocovací list (20 ks)   130,- Kč   Obj.č. 109-3
Testový profil (20 ks)   130,- Kč   Obj.č. 109-4
Skórovací šablony - 2. vydání (2011)   350,- Kč   Obj.č. 109-5
Dotazník (20 ks) - 1. vydání (2003)   450,- Kč   Obj.č. 109-2
Skórovací šablony - 1. vydání (2003)   350,- Kč   Obj.č. 109-5
Verze pro HTS 5 440,- Kč více…

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).