Off_01

BOMAT-short: Bochumský maticový test - krátká verze

Bomat-short

1. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2012

Autoři: Rüdiger Hossiep, Daniela Turck, Michele Hasella

Věkové rozpětí: adolescenti a dospělá populace

Využití: poradenská a školní psychologie, psychologie práce a organizace

Administrace: individuální i skupinová,
doba administrace je 45 minut

Tato metoda existuje také ve verzi pro HTS 5. více

Můžete si prohlédnout (zkrácenou) ukázku výstupů jednoho zkušebního testování BOMAT-short v HTS.

Charakteristika testu
 

BOMAT-short (Bochumský maticový test-krátká verze) je zaměřen na zjišťování úrovně analytických a integrativních operací, které se účastní na komplexních procesech myšlení. Ve vztahu k obecné inteligenci (celkové intelektové kapacitě) umožňuje postihnout rozdíly mezi osobami, které se vyznačují vyššími intelektovými schopnostmi, čili uvnitř této cílové skupiny má metoda potřebnou diskriminační účinnost.

Protože jde o test neverbální, je použitelný k diagnostice způsobilosti k takovým povoláním, kde se nekladou primární požadavky na složky verbální. Prakticky tudíž odpadají problémy spojené s odlišným jazykovým původem, resp. odlišným dominantním jazykem probandů, jež nutně vznikají např. při mezinárodních výběrových procedurách. Neverbální metody jsou zároveň adekvátními nástroji pro měření obecné inteligence ve smyslu Spearmanova “g-faktoru”.

Test je určen především pro věk adolescence a dospělosti. Těžiště jeho použití je v oblasti zjišťování pracovních způsobilostí (v personálním výběru) a možností personálního vývoje (při zařazování do vzdělávacích nebo výcvikových programů), a to jak u akademicky vzdělaných manažerů tak obecně u studentů a absolventů vysokých a vyšších odborných škol.

Normy

Metoda je vyhodnocována a interpretována podle norem původního vydání.

Přejít na stránku HTS 4

BOMAT-short (včetně podrobné závěrečné zprávy) - 100 kreditů   3500,- Kč   Obj.č. 050-185
BOMAT-short - dalších 100 kreditů   1500,- Kč   Obj.č. 050-185-1

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).