Off 01

Reakční test - CompACT-SR

Bez n zvu

1. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2011

Autoři: J. Prieler, Judith Hochwimmer, Katrin Gruber

Autorka české verze: Dana Černochová

Věkové rozpětí: dospělá populace

Využití: v oblasti dopravní, klinické či personální psychologie

Administrace: individuální i skupinová,
obvyklá doba administrace je asi 10 minut (podle konkrétní testové formy)

Celá baterie testů CompACT je určena k vyšetření kvalit pozornosti a je složena ze tří vzájemně nezávislých
testů, každý z nich dále obsahuje několik testových forem. Jednotlivé testy je možné zakoupit a používat samostatně. Součástí každého testu je počítačová verze pro HTS (včetně 100 kreditů) a příručka k testu.

1. Reakční test CompACT-SR
Formy
• Reakce na vizuální podněty
• Reakce na akustické podněty
• Reakce na vizuální podněty s předběžným upozorněním
• Reakce na akustické podněty s předběžným upozorněním
• Reakce na relevantní podněty

Další testy baterie CompACT:

2.Vigilanční test CompACT-Vi
Formy
• Vigilance
• Dlouhodobá pozornost
• Dlouhodobá pozornost – screening

3. Test koncentrace pozornosti CompACT-Co
Formy
• Pracovní tempo
• Výkonnost v časové tísni
• Kvantitativní a kvalitativní složka výkonu

Distribuce kreditů pro HTS 4 bude ukončena 31.3.2020. Z baterie testů CompACT bude po tomto termínu možné zakoupit pouze CompACT-Vi, který je k dispozici v HTS 5.

Přejít na stránku HTS 4

CompACT-SR - dalších 100 kreditů   2500,- Kč   Obj.č. 050-182-31

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).