Off 01

Test rodinného systému - FAST

Fast

1. české vydání, Testcentrum, Praha 2005

Autor: T. M. Gehring

Přeložila a upravila: I. Sobotková

Věkové rozmezí: děti od 6 let, dospívající, dospělá populace

Využití: rodinná diagnostika v rodinném poradenství, v klinické práci s dětmi a jejich rodinami a v rodinné terapii

Administrace: individuální i skupinová (pro celou rodinu). Doba administrace je u individuálního testu 5 – 10 minut, u skupinového testu 10 – 30 min

Metoda kategorie B

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

  • verze tužka-papír
Charakteristika testu
 

Test rodinného systému – FAST je zaměřen na to, jak členové rodiny vnímají kohezi a hierarchii v rodině, dimenze, které do značné míry ovlivňují rodinné vztahy. Umožňuje rovněž zachytit rozdíly v percepci rodiny, určit generační hranice atd. Významným zdrojem informací o rodině je rodinná interakce, kterou lze pozorovat při skupinové administraci. Test vychází ze strukturální teorie rodinných systémů. Je to časově úsporný a flexibilní nástroj pro výzkum, poradenskou i klinickou praxi.

Jeho praktickým cílem je zmapovat a popsat důležité dimenze rodinného fungování a usnadnit tak plánování, provedení a hodnocení poradenské či terapeutické intervence.

  • Standardní způsob testování zachycuje rodinné vztahy v typické, ideální a konfliktní situaci.
  • Testový materiál tvoří šachovnice, schematické mužské a ženské figurky a podstavce.
  • Test lze vyhodnotit kvalitativně i kvantitativně, orientačně je možné porovnat výsledky testování s výsledky několika realizovaných studií.
Úplný testový soubor   5700,- Kč   Obj.č. 130
(příručka, testový materiál, 30 ks záznamových listů, 10 ks doplňkových záznamových listů)
Příručka   800,- Kč   Obj.č. 130-1
Testový materiál   3900,- Kč   Obj.č. 130-2
Záznamové listy (30 ks)   750,- Kč   Obj.č. 130-3
Doplňkové záznamové listy (10 ks)   150,- Kč   Obj.č. 130-4

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).