Off 01

Dotazník typologie osobnosti GPOP - verze pro HTS

Gpop obrazek

Autor: John P. Golden

Autoři české verze: Václav Havlůj, Simona Hoskovcová, Markéta Niederlová

Hogrefe – Testcentrum, Praha 2009

Metoda kategorie A

K metodě je vypsán Školicí a výcvikový kurz.

Pro metodu GPOP doporučujeme pro adekvátní interpretaci a využití jejich výsledků absolvování školicího a výcvikového kurzu i absolventům studijního oboru psychologie.

Metoda může být administrována ve verzi tužka-papír a nebo prostřednictvím HTS. Vyhodnocování je vzhledem k náročnosti možné pouze prostřednictvím HTS (v případě administrace formou tužka-papír je možné jednoduše data do HTS zapsat).

Tato metoda existuje také ve verzi pro HTS 5. více

Charakteristika metody
 

GPOP je dotazníková metoda, používaná pro porozumění osobnosti v kontextu Jungovské typologie. Vychází z následujících předpokladů:

 • Rozdíly v osobnosti se projevují různými sklony, resp. preferencemi.
 • Různé sklony se dají přiřadit deseti globálním škálám, které jsou kombinovány do dvojic:
  • extraverze (E) a introverze (I) – zdroj psychické energie
  • smysly (S) a intuice (N) – způsob vnímání skutečnosti
  • myšlení (T) a cítění (F) – způsob rozhodování
  • orientace na rozhodování (J) a orientace na vnímání (P) – životní styl
  • napětí a uvolnění – forma reagování na stres

Uvádíme zde i stručný popis jednotlivých škál
 

Na základě odpovědí ve 116 položkách dotazníku je vybrán osobnostní typ ze 16 osobnostních vzorců. Každé dimenzi je přiřazeno vždy pět konstruktů (pomocné škály), které popisují individuální rozdíly ještě přesněji.

KRÁTKÉ POPISY 16TI TYPŮ.

Výstupem z metody je kromě popisu typu také podrobná závěrečná zpráva včetně analýzy preferencí v rámci jednotlivých a jejich subškál.
 

Můžete si prohlédnout (zkrácenou) ukázku výstupů jednoho zkušebního testování GPOP v HTS.
 

K metodě také vyšla doprovodná publikace Typický člověk

Přejít na stránku HTS 4

GPOP CZ - dalších 100 kreditů   3900,- Kč   Obj.č. 050-1201
GPOP CZ - dotazník - HTS verze (20ks - pro administraci formou tužka-papír a následný přepis do HTS)   500,- Kč   Obj.č. 050-1202
GPOP CZ - příručka ve formátu pdf na CD (pro účastníky kurzu GPOP zdarma)   500,- Kč   Obj.č. 050-1203

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).

Cena počítačového programu je uvedena včetně 100 kreditů (jedno opakování administrace a vyhodnocení na PC, kde je HTS nainstalován, spotřebovává 2 kredity, jedno opakování formou NET TESTING spotřebuje 4 kredity a formou PORTABLE TESTING 3 kredity).