Off 01

HTS - Hogrefe Testsystem 4.0

Česká verze 4.0

Testcentrum-Hogrefe, Praha 2007

Verze Hogrefe Testsystem 4.0

Podpora HTS 4 a provoz internetového serveru (Net testing) byly ukončeny k 31.12.2018. Distribuce kreditů bude možná i po tomto termínu.

V současné době distribuujeme kredity pro jednotlivé testy pouze uživatelům, kteří HTS 4 již vlastní. Distribuce novým uživatelům je vzhledem k problematické kompatibilitě HTS 4 s nejnovějšími technologiemi ukončena.

Stávajícím uživatelům HTS 4, kteří jej budou chtít používat i po 31.12.2018, doporučujeme, aby jej používali na počítači, na kterém nebudou prováděny žádné HW anebo SW změny včetně aktualizací. Každá taková změna může být inkompatibilní s HTS 4 a reinstalace vzhledem k ukončení podpory může být problematická anebo dokonce nemožná.

Také doporučujeme stávajícím uživatelům HTS 4 provést zálohu a export všech svých dat pro jejich případné další statistické zpracování (databázi nelze do HTS 5 přímo převést).

 

Uživatelská příručka HTS (ve formátu pdf)obsahuje důležité informace o práci s HTS a podpoře HTS.

Ke stažení také nabízíme příručku pro verzi 3.8 kde najdete další podrobnosti, týkající se především podrobného nastavení uživatelských profilů, práce s databázemi a provozem HTS, které platí také pro verzi 4.0.

Na internetových stránkách společnosti Hogrefe http://www.hogrefe-testsystem.com je k dispozici také kompletní příručka a DEMO verze HTS (v němčině)

Podrobné podmínky pro práci s programem (např. přeinstalování programu, řešení neobvyklých situací atp.) jsou obsaženy v přiručce k HTS.

Systémové předpoklady

Počítač PC kompatibilní, Pentium 2, 128 MB RAM, ovládání myší, jednotka CD-ROM, WINDOWS 2000, XP, VISTA, WINDOWS 7 32bit.

 

Metody pro HTS
(předpokladem pro využití těchto metod je instalace základního počítačového programu HTS verze 4)
Test deduktivního a kreativního myšlení - ASK
ASK - dalších 100 kreditů   1500,- Kč   Obj.č. 050-1911
Bochumský inventář profesních charakteristik osobnosti - BIP - verze pro HTS 4
BIP - dalších 100 kreditů   2500,- Kč   Obj.č. 050-1091
BIP Dotazník (20 ks - pro administraci formou tužka-papír a následný přepis dat do HTS)   450,- Kč   Obj.č. 109-2
BIP – Bochumský inventár profesijných charakteristík osobnosti - BIP SK - verze pro HTS
BIP SK - dalších 100 kreditů   2500,- Kč   Obj.č. 050-7071
BIP SK Inventár - HTS verze (20 ks - pro administraci formou tužka-papír a následný přepis dat do HTS)   450,- Kč   Obj.č. 050-7072
BOMAT-short: Bochumský maticový test - krátká verze
BOMAT-short - dalších 100 kreditů   1500,- Kč   Obj.č. 050-185-1
Test koncentrace pozornosti - CompACT-Co
CompACT-Co - dalších 100 kreditů   2500,- Kč   Obj.č. 050-182-11
Reakční test - CompACT-SR
CompACT-SR - dalších 100 kreditů   2500,- Kč   Obj.č. 050-182-31
Vigilanční test - CompACT-Vi
CompACT-Vi - dalších 100 kreditů   2500,- Kč   Obj.č. 050-182-21
Test pozornosti d2 - verze pro HTS
Test pozornosti d2 - dalších 100 kreditů   500,- Kč   Obj.č. 050-1001
Dotazník typologie osobnosti GPOP - verze pro HTS
GPOP CZ - dalších 100 kreditů   3900,- Kč   Obj.č. 050-1201
GPOP CZ - dotazník - HTS verze (20ks - pro administraci formou tužka-papír a následný přepis do HTS)   500,- Kč   Obj.č. 050-1202
GPOP CZ - příručka ve formátu pdf na CD (pro účastníky kurzu GPOP zdarma)   500,- Kč   Obj.č. 050-1203
Dotazník typológie osobnosti GPOP SK
GPOP SK - dalších 100 kreditů   3900,- Kč   Obj.č. 050-7101
Test struktury inteligence I-S-T 2000 R - verze pro HTS
I-S-T 2000 R - dalších 100 kreditů   2500,- Kč   Obj.č. 050-1021
Rozšiřující modul - Forma A - HTS verze (10 ks)   320,- Kč   Obj.č. 050-1026
Pro administraci formou tužka-papír a následný přepis dat do HTS lze využít celý základní modul (forma A i B) a záznamový list z tištěné verze tužka-papír. Pro rozšiřující modul je vytištěna verze pro HTS (forma A).
Leadership Judgement Indicator - LJI (Test stylů vedení)
LJI - dalších 100 kreditů   6000,- Kč   Obj.č. 050-1381
LJI scénáře (15 ks)   750,- Kč   Obj.č. 050-1382
Záznamový list (30 ks)   250,- Kč   Obj.č. 050-1383
LJI příručka (pro účastníky kurzu LJI zdarma)   500,- Kč   Obj.č. 050-1385
Dotazník motivácie k výkonu - LMI SK - verze pro HTS
LMI SK - dalších 100 kreditů   2900,- Kč   Obj.č. 050-7091
Dotazník motivace k výkonu - LMI - verze pro HTS 4
LMI - dalších 100 kreditů   2900,- Kč   Obj.č. 050-1151
LMI Dotazník - HTS verze (20 ks - pro administraci formou tužka-papír a následný přepis dat do HTS)   450,- Kč   Obj.č. 050-1152
MSCEIT – Test emoční inteligence - verze pro HTS
MSCEIT - dalších 100 kreditů   5000,- Kč   Obj.č. 050-1421
MSCEIT - Příručka   750,- Kč   Obj.č. 050-1422
MSCEIT - Testovací sešit (15 ks)   850,- Kč   Obj.č. 050-1423
MSCEIT - Záznamový list (30 ks)   250,- Kč   Obj.č. 050-1424
NEO osobnostní inventář- NEO-PI-R - verze pro HTS
NEO-PI-R - dalších 100 kreditů   2400,- Kč   Obj.č. 050-1271
Záznamový list pro přepis do PC programu (30 ks)   150,- Kč   Obj.č. 127-10/193-8
NEO pětifaktorový osobnostní inventář - NEO-FFI - verze pro HTS
NEO-FFI - dalších 100 kreditů   500,- Kč   Obj.č. 050-1061
Inventář NEO (verze pro HTS - 50 ks - pro administraci formou tužka-papír a následný přepis dat do HTS)   500,- Kč   Obj.č. 106-2
PSSI - Inventář stylů osobnosti a poruch osobnosti - verze pro HTS
PSSI - dalších 100 kreditů   2000,- Kč   Obj.č. 050-1101
PSSI Dotazník (verze pro HTS - 25 ks - pro administraci formou tužka-papír a následný přepis dat do HTS)   550,- Kč   Obj.č. 050-1102
Strategie zvládání stresu - SVF 78 - verze pro HTS
SVF 78 - dalších 100 kreditů   1500,- Kč   Obj.č. 050-1241
SVF 78 Dotazník - HTS verze (20 ks - pro administraci formou tužka-papír a následný přepis dat do HTS)   300,- Kč   Obj.č. 050-1242
TVP - Inventář dopravně relevantních charakteristik osobnosti
TVP - dalších 100 kreditů   1000,- Kč   Obj.č. 050-1921
Vídeňský maticový test - verze pro HTS 4
VMT - dalších 100 kreditů   500,- Kč   Obj.č. 050-1171

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Cena každého počítačového programu je uvedena včetně 100 kreditů (jedno opakování administrace a vyhodnocení na PC, kde je HTS nainstalován, spotřebovává 2 kredity, jedno opakování formou NET TESTING spotřebuje 4 kredity a formou PORTABLE TESTING 3 kredity), dále je uvedena cena dalších 100 kreditů a cena za jednotlivé samostatné on-line testování WEB EDITION (bez instalace HTS).