Off 01

Test struktury inteligence I-S-T 2000 R - verze pro HTS

Ist

2. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2015

Autoři: R. Amthauer, B. Brocke, D. Liepmann, A. Beauducel

Autorka české úpravy: Alena Plháková

Věkové rozpětí: adolescenti a dospělá populace

Využití: diagnostika struktury poznávacích schopností, zejména v oblasti poradenské a školní psychologie, psychologie práce, organizace a řízení, při přijímacích zkouškách na různé typy škol aj.

Administrace: individuální i skupinová, časový limit 77 – 124 minut (podle zvolených modulů)

Metoda kategorie B

Ukázka příručky I-S-T 2000 R

Tato metoda existuje také ve verzi pro HTS 5. více

Nová verze pro Hogrefe Testsystem (HTS)
 

Nová verze I-S-T 2000 R pro HTS je založena na českém standardizačním souboru. Obsahuje automaticky generovanou přehlednou závěrečnou zprávu a nabízí (jako všechny testy v HTS) tyto možnosti:

  • lokální testování na počítači
  • vyhodnocení verze tužka-papír na počítači
  • funkce vzdáleného testování (NET TESTING a PORTABLE TESTING)

Můžete si prohlédnout (zkrácenou) ukázku výstupů jednoho zkušebního testování I-S-T 2000 R v HTS.

Přejít na stránku HTS 4

I-S-T 2000 R - dalších 100 kreditů   2500,- Kč   Obj.č. 050-1021
Rozšiřující modul - Forma A - HTS verze (10 ks)   320,- Kč   Obj.č. 050-1026
Pro administraci formou tužka-papír a následný přepis dat do HTS lze využít celý základní modul (forma A i B) a záznamový list z tištěné verze tužka-papír. Pro rozšiřující modul je vytištěna verze pro HTS (forma A).

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).

Předpokladem pro využití HTS verze metody je instalace základního počítačového programu HTS

Cena počítačového programu je uvedena včetně 100 kreditů (jedno opakování administrace a vyhodnocení na PC, kde je HTS nainstalován, spotřebovává 2 kredity, jedno opakování formou NET TESTING spotřebuje 4 kredity a formou PORTABLE TESTING 3 kredity).