Off 01

ISK - Inventár sociálnych kompetencií

Isk sk obalka

1. slovenské vydanie, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2019

Autor: U. P. Kanning

Autorka slovenskej verzie: E. Letovancová

Vekové rozpätie: dospelá populácia a adolescenti od 16 rokov

Využitie: Inventár je možné využiť v rámci rozvoja osobnosti, v profesijnom poradenstve, pri personálnom výbere, a všeobecne pri diagnostike osobnosti. Je možné aj využitie vo výskume.

Administrácia: individuálna aj skupinová (forma sebahodnotenia), doba administrácie 10–20 minút (podľa zvolenej formy)

Metoda kategorie A

Pro tuto metodu není vypsán školicí a výcvikový kurz a je možné ho nahradit Akreditačním kurzem.

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

Charakteristika:

Inventár sociálnych kompetencií má dlhú a krátku verziu. Dlhá verzia (ISK) má 108 položiek, krátka verzia (ISK-K) má 33 položiek. Testový materiál obsahuje obidve verzie dotazníka v papierovej forme. Ku každej verzii je k dispozícii vyhodnocovací list pre záznam a integráciu hrubých skóre a profily pre grafické zobrazenie výsledkov.
Obidve verzie pracujú na princípe sebaposúdenia. Položky ISK sýtia 17 primárnych škál, ktoré môžeme spojiť so 4 sekundárnych škál. ISK-K meria výlučne štyri sekundárne škály. K dispozícii sú normy z pôvodného vydania a orientačné normy pre slovenskú populáciu.

Základné škály metódy:

Primárne škály
Prosociálnosť, Prevzatie perspektívy, Pluralita hodnôt, Ochota ku kompromisu, Počúvanie, Schopnosť presadiť sa, Ochota ku konfliktu, Extraverzia, Rozhodnosť, Sebakontrola, Emocionálna stabilita, Flexibilita správania, Internalita, Sebaprezentácia, Priama pozornosť k sebe, Nepriama pozornosť k sebe, Vnímanie druhých.

Sekundárne škály
Sociálna orientácia, Ofenzivita, Sebaovládanie, Reflexivita

Úplný testový súbor   3700,- Kč   Obj.č. 714
(príručka, 30 ks dotazníků ISK a ISK-K, 30 ks vyhodnocovacích listů ISK a ISK-K, 30 ks testových profilů ISK a ISK-K, sprievodná publikácia v českom jazyku Diagnostika sociálních kompetencí)
Príručka   1100,- Kč   Obj.č. 714-1
Dotazník ISK (30 ks)   660,- Kč   Obj.č. 714-2
Vyhodnocovací list ISK (30 ks)   350,- Kč   Obj.č. 714-3
Testový profil ISK (30 ks)   250,- Kč   Obj.č. 714-4
Dotazník ISK-K (30 ks)   400,- Kč   Obj.č. 714-5
Vyhodnocovací list ISK-K (30 ks)   250,- Kč   Obj.č. 714-6
Testový profil ISK-K (30 ks)   250,- Kč   Obj.č. 714-7
 
Diagnostika sociálních kompetencí   500,- Kč   Obj.č. 205-8
(Sprievodná publikácia v českom jazyku)
Verze pro HTS 5 220,- Kč více…

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).