Off 01

Leadership Judgement Indicator - LJI (Test stylů vedení)

verze pro HTS (včetně podrobné závěrečné zprávy)

Lji

Hogrefe – Testcentrum, Praha 2011

Autoři: M. Lock, R. Wheeler

Autoři české verze: R. Bahbouh, V. Havlůj (ed.), M. Konečný, H. Peterková, E. Rozehnalová

Tato metoda existuje také ve verzi pro HTS 5. více

Verze pro HTS obsahuje automaticky generovanou přehlednou závěrečnou zprávu a umožňuje (jako všechny testy v HTS):

  • lokální testování na počítači
  • vyhodnocení verze tužka-papír na počítači
  • funkce vzdáleného testování (NET TESTING a PORTABLE TESTING)

Můžete si prohlédnout (zkrácenou) ukázku výstupů jednoho zkušebního testování LJI v HTS.

Charakteristika testu

 
Metoda LJI je českou adaptací původní metody Leadership Judgement Indicator – LJI,
kterou vytvořil autorský tým psychologů společnosti Formula 4 Leadership Ltd. Metoda
prostřednictvím řešení různých modelových situací, scénářů z běžného rozhodování
vedoucích a manažerů, diagnostikuje schopnost zkoumané osoby adekvátně volit vhodný
způsob řešení modelové situace a zároveň diagnostikuje styl, který zkoumaná osoba
preferuje pro řešení podobných situací. V každém scénáři je tedy zadána modelová situace
s konkrétním úkolem nebo problémem, ve které je nutné rozhodnout, jakým způsobem
se bude řešit, a ke každému scénáři jsou uvedené vždy čtyři možnosti řešení. Úkolem
zkoumané osoby je posoudit, nakolik je každá z uvedených možností vhodná pro řešení
dané situace.

Metoda obsahuje celkem šestnáct scénářů, každý se čtyřmi možnostmi řešení. Jednotlivé
scénáře prezentují situace, které je vhodné řešit některým ze základních typů leadershipu,
stylů vedení, pojmenovaných jako direktivní, konzultativní, konsenzuální a delegativní.
Každý z těchto typů je ještě dělen do dvou podtypů, dohromady je tedy v této metodě
popisováno osm typů. Podle výběru vhodnosti řešení je diagnostikováno, nakolik je zkoumaná
osoba schopná vybrat optimální způsob řešení a jaký je její preferovaný styl vedení.

LJI je metoda distribuovaná pouze certifikovaným uživatelům (certikát obdrží absolventi
školicího a výcvikového kurzu LJI) a je administrována a vyhodnocována prostřednictvím
HTS.
Pro administraci ve formě tužka-papír a následný přepis do HTS nabízíme také tištěné LJI
scénáře.

Přejít na stránku HTS 4

LJI - dalších 100 kreditů   6000,- Kč   Obj.č. 050-1381
LJI scénáře (15 ks)   750,- Kč   Obj.č. 050-1382
Záznamový list (30 ks)   250,- Kč   Obj.č. 050-1383
LJI příručka (pro účastníky kurzu LJI zdarma)   500,- Kč   Obj.č. 050-1385

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).