Off 01

LMI - Dotazník motivace k výkonu - 2. vydání

také ve verzi pro Hogrefe Testsystem

Lmi

2. české vydání, Testcentrum, Praha 2011

Autoři: Heinz Schuler, Michael Prochaska

Překlad a úprava: Simona Hoskovcová

Věkové rozmezí: od 16 let

Využití: psychologie práce a organizace, poradenská psychologie

Administrace: individuální i skupinová, doba vyplnění dotazníku je asi 30 – 40 minut (bez časového limitu)

Metoda kategorie A

Pro tuto metodu je vypsán jako školicí a výcvikový kurz Akreditační kurz.

Ukázka příručky LMI

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

Nová verze pro Hogrefe Testsystem (HTS)
 

Nová verze LMI pro HTS je založena na revizi obsahující nejen drobné reformulace několika položek, ale také nové normy pro střední a vrcholový management. Nová verze pro HTS obsahuje i automaticky generovanou přehlednou závěrečnou zprávu a umožňuje (jako všechny testy v HTS):

 • lokální testování na počítači
 • vyhodnocení verze tužka-papír na počítači
 • vzdálené testování

Můžete si prohlédnout (zkrácenou) ukázku výstupů jednoho zkušebního testování LMI v HTS.

Charakteristika testu

LMI je založen na významných teoretických a empirických pracích, zaměřených na motivaci k výkonu a na výsledcích výzkumu motivace k výkonu. Cílem konstrukce LMI byla formulace široce pojatého konceptu motivace k výkonu v profesním kontextu. Osobnostně teoretické pozadí tvoří chápání motivace k výkonu jako podíl osobnosti na vlastní výkonnosti.

LMI se skládá ze 17 dimenzí (škál) motivace k výkonu v profesním kontextu:

 • vytrvalost
 • kompenzační úsilí
 • dominance
 • hrdost
 • angažovanost
 • ochota učit se
 • důvěra v úspěch
 • preference obtížnosti
 • flexibilita
 • samostatnost
 • flow
 • sebekontrola
 • nebojácnost
 • orientace na status
 • internalita
 • soutěživost
 • cílevědomost

Výsledkem LMI je celková hodnota motivace k výkonu i hodnoty pro jednotlivé škály.

Každá škála je reprezentována 10 položkami, celkem dotazník obsahuje 170 položek.

K dispozici jsou normy pro českou populaci a orientačně jsou uvedeny i původní německé normy (pro zaměstnance, studenty a sportovce).

Úplný testový soubor   1750,- Kč   Obj.č. 115
(příručka, 20 ks dotazníků, 20 ks vyhodnocovacích listů, 20 ks testových profilů, skórovací šablony)
Příručka   750,- Kč   Obj.č. 115-1
Dotazník (20 ks) - 2. vydání (2011)   450,- Kč   Obj.č. 115-2
Vyhodnocovací list (20 ks)   130,- Kč   Obj.č. 115-3
Testový profil (20 ks)   130,- Kč   Obj.č. 115-4
Skórovací šablony - 2. vydání (2011)   350,- Kč   Obj.č. 115-5
Dotazník (20 ks) - 1. vydání (2003)   450,- Kč   Obj.č. 115-2
Verze pro HTS 5 440,- Kč více…

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).