Off_01

MMPI®-2 - Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-2

Mmpi

Druhé rozšířené vydáni, Testcentrum, Praha 2013

Autoři: James N. Butcher, Ph.D., John R. Graham, Ph.D.
Yossef S. Ben-Porath, Ph.D., Auke Tellegen, Ph.D.
W. Grant Dahlstrom, Ph.D.and Beverly Kaemmer, Coordinator for the Press

Autor české verze: K. Netík
Autor PC verze: Z. Kojzar odborná podpora programu MMPI-2
Věkové rozmezí: adolescenti a dospělá populace
Využití: MMPI-2 je širokospektrální test sloužící ke zjišťování důležitých vlastností osobnosti a psychických poruch. Využívá se nejen v klinické praxi, ale je i významnou screeningovou metodou pro vyhledávání patologických rysů (např. ve výběrových řízeních pro významné pozice atd.)
Administrace: individuální i skupinová, verze tužka-papír
s vyhodnocením prostřednictvím skórovacího programu, program pro Windows

Metoda kategorie C

K metodě je vypsán Školicí a výcvikový kurz.

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

  • verze tužka-papír
  • počítačová verze
Využití
 

MMPI-2 je širokospektrý test sloužící ke zjišťování důležitých vlastností osobnosti a psychických poruch.

Využívá se nejen v klinické praxi, ale je i významnou screeningovou metodou pro vyhledávání patologických rysů (např. ve výběrových řízeních pro významné pozice atp.)

Charakteristika testu

Test je tvořen dotazníkem s 567 položkami, které sytí tyto škály MMPI-2:
• Standardní validizační a klinické škály
Restrukturované klinické (RC) škály
• Nové validizační škály
• Harrisovy – Lingoesovy subškály
• Si subškály
• Obsahové škály
• Wiener – Harmonovy subškály odrážející intenzitu příznaku (výrazná x lehká)
• Škály psychopatologie osobnosti
• Poruchy regulace chování
• Doplňkové škály – osobnostní charakteristiky

Skóry a profily jsou založeny na zdokumentovaných národních normách. Obsáhlé informace
o významu jednotlivých škál a konfigurací profilu sloužící k interpretaci výsledků se opírají o dlouhodobý
výzkum.

Vyhodnocení testu bylo vyvinuto s počítačovým skórovacím programem. Tento program poskytuje základní informace nutné k interpretaci (indexy, kódové profily apod.).

Doba administrace je 1-2 hodiny, přepis Záznamového listu do elektronické podoby cca 10 minut.

Program pro WIN vyžaduje počítač PC kompatibilní minimálně s procesorem řady 486, operačním systémem Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, jednotku CR-ROM a nainstalované ovládání myší.
Předpokladem správné instalace je instalování ovladačů pro HW klíč s právy administrátora počítače !


Všem uživatelům původní verze, kteří si objednají tuto novou verzi, nabízíme
možnost převodu nevyčerpaných kreditů.
Pokud vrátíte původní HW klíč zároveň s objednávkou nové verze, odečteme
Vám z fakturované ceny částku za nevyčerpané kredity (12 Kč za jeden kredit).


Úplný testový soubor   12000,- Kč   Obj.č. 186
(příručka, 10 ks dotazníků, 30 ks záznamových listů, počítačový program pro Windows včetně 500 opakování vyhodnocení testu)
Příručka   1100,- Kč   Obj.č. 186-1
Dotazník (10 ks)   800,- Kč   Obj.č. 186-2
Záznamový list (30 ks)   200,- Kč   Obj.č. 186-3
 
Dalších 500 opakování počítačového vyhodnocení testu   6000,- Kč   Obj.č. 186-4
(při vrácení původního HW klíče)
 
Nový HW klíč + dalších 500 opakování počítačového vyhodnocení testu   7100,- Kč   Obj.č. 186-5
 

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).