Off 01

Symptom-Checklist-90®-Standard

Scl obalka

1. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2020

Autorka: G. H. Franke

Autorka české verze: A. Pulkrabková

Věkové rozmezí: dospělá populace

Využití: v klinické a poradenské psychologii, v psychiatrii a ve výzkumu

Administrace: individuální, skupinová, celková doba administrace: 10–15 minut, verze tužka-papír

Metoda kategorie B

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

Charakteristika

Test SCL-90®-S je určen k hodnocení aktuální psychické zátěže prostřednictvím subjektivně vnímaných obtíží (seznamu 90 tělesných a psychických symptomů). Poskytuje základní diagnostiku v rámci těchto 9 škál:

• Agresivita/hostilita: nevyrovnanost, sklon ke snadnému rozrušení, až silná agresivita s nepřátelskými aspekty
• Úzkost: pociťovaná nervozita na tělesné úrovni až silný strach
• Depresivita: smutek až těžká deprese
• Paranoidní myšlení: nedůvěra, pocity nedostačivosti až silně paranoidní myšlení
• Fobická úzkost: mírný pocit ohrožení až masivní fobická úzkost
• Psychoticismus: mírný pocit izolace a odcizení až dramatické známky psychotického prožívání
• Somatizace: mírné tělesné obtíže až funkční poruchy
• Nejistota v sociálním kontaktu: mírná sociální nejistota až pocit úplné neschopnosti interpersonálního kontaktu
• Kompulzivita: mírné poruchy koncentrace a poruchy pracovní činnosti až vyhraněné obsese

Dále nabízí tři globální indexy, poskytující informaci o způsobu, jakým proband odpovídá na položky. Tím, že umožňuje jednoduchý screening symptomů v řadě oblastí psychiky i somatických stesků, je užitečným nástrojem především při vstupním vyšetření.

Úplný testový soubor   1850,- Kč   Obj.č. 213
(příručka, 30 ks dotazníků, 30 ks vyhodnocovacích listů, 30 ks testových profilů)
Příručka   900,- Kč   Obj.č. 213-1
Dotazník (30 ks)   600,- Kč   Obj.č. 213-2
Vyhodnocovací list (30 ks)   250,- Kč   Obj.č. 213-3
Testový profil (30 ks)   250,- Kč   Obj.č. 213-4
Verze pro HTS 5 220,- Kč více…

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).