Off_01

ENERGIE

 

Extroverze

 

Energičnost

·   přístupnost a přátelský vztah k lidem

·   aktivní a hovorný/á v kontaktu

·   vyzařuje energii a má nezaměnitelný, zřetelný projev

 

Orientace na společnost

·   s radostí sdílí společnost mnoha lidí

·   dává přednost podnětům přicházejícím z okolí

·   tráví svůj volný čas rád/a ve společnosti

 

Družnost

·   působí přátelsky

·   rád/a vyhledává kontakty

·   rychle vytváří nové vztahy

 

Podnikavost

·   K cizím lidem přistupuje s otevřeností

·   Podněcuje kontakty

·   Podílí se s radostí na zábavě

 

 

Spontánnost

·   Obratný/á v řeči a pohotový

·   Rád/a se seznamuje s novými lidmi

Introverze

 

Poklidnost

·   chová se zdrženlivěji

·   působí přemýšlivě

·   vyzařuje vnitřní klid a působí tichým dojmem

 

Orientace na soukromí

·   pracuje raději sám/sama

·   potřebuje soukromou sféru a možnost uchýlit se na klidné místo

·   tráví svůj volný čas rád/a doma

 

Rezervovanost

·   zachovává si odstup

·   obrácený/á do sebe

·   navázání vztahu vyžaduje určitý čas

 

Zdrženlivost

·   Chová se zdrženlivě vůči neznámým lidem

·   Drží se spíše v pozadí

·   Zabývá se rád/a vlastními záležitostmi

 

Uvážlivost

·   Má rád, když má dost času na přemýšlení

·   Odpočine si při činnostech, jako je například četba knihy

VNÍMÁNÍ

 

Smysly

 

Praktičnost

·   Drží se faktů

·   Dává přednost osvědčeným metodám

·   Působí konvenčně a udržuje hodnoty

 

Konkrétnost

·   Orientuje se na objektivní realitu

·   Zaměřuje se na praktické předměty

·   Preferuje obecné a ustálené hodnoty

 

Realističnost

·   Klade důraz na zdravý lidský rozum

·   Dává přednost jasnému způsobu vyjadřování

·   Dává přednost přesnému popisu

 

 

Odměny konkrétní

·   Reaguje za zajímavé podněty zvnějšku

·   Klade důraz na přímý užitek a okamžitý zisk

 

Stabilita

·   Dává přednost stabilitě

·   Rád/a dodržuje pravidla

·   Vyhovují mu/jí tradice

 

 

 

 

Intuice

 

Inovátorství

·   Sleduje nové trendy

·   Vyhledává nové metody

·   Působí nekonvenčně a vynalézavě

 

Abstraktnost

·   Orientuje se na ideály a vize

·   Přemýšlí o různých teoriích

·   Preferuje nové a jedinečné hodnoty

 

Imaginativnost

·   Klade důraz na fantazii a tvořivost

·   Cení si originálního způsobu vyjadřování